Herroepingsrecht

 

Door je in te schrijven op Vegalove ga je een overeenkomst aan, of deze nu gratis of betaald is.

Free member -> gratis member, beperkte mogelijkheden
Green member -> full member, alle mogelijkheden. Green member ben je in de volgende situaties:
- de eerste dagen na inschrijving (gratis proefperiode)
- na betaling van een vast bedrag voor een vaste periode (wordt niet automatisch verlengd)


Wanneer je kiest voor een Green membership, en dus betaling, is het herroepingsrecht van toepassing.


Het volgende geldt wanneer je een Green membership aangaat:
- Je stemt in met directe levering (na betaling), van de dienst Green membership.
- Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst Green membership te herroepen.
- De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je de overeenkomst Green membership bent aangegaan.
- Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons via een ondubbelzinnige schriftelijke verklaring, bijvoorbeeld per post of e-mail, op de hoogte stellen de overeenkomst Green membership te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het Modelformulier voor herroeping (.pdf), maar bent hiertoe niet verplicht. De gegevens van Vegalove zijn: Nieuwe Krim 52, 7741NT Coevorden, info@vegalove.nl. Meer gegevens vind je op de contactpagina.
- Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
- Je ontvangt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 dagen, een bevestiging van de herroeping.


Gevolgen van de herroeping bij een Green membership
- Als je de overeenkomst Green membership herroept, ontvang je binnen 14 dagen na de datum van herroeping het betaalde bedrag van ons terug, met aftrek van het verschuldigde bedrag (naar rato) over de periode van het aangaan van het betaalde Green membership tot de datum van herroeping, en €1,- administratiekosten. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met een andere methode.
- Met het herroepen van de overeenkomst Green membership word je Free member.
NB: Een Free of Green member kan zich te allen tijde uitschrijven via Mijn profiel, of Vegalove verzoeken de uitschrijving te realiseren. Hierbij zullen alle gegevens worden gewist, behalve die noodzakelijkerwijs nodig blijven voor de werking van Vegalove en/of voor administratieve doeleinden. Meer informatie vind je in de Privacy- en cookieverklaring.